PŘIHLÁŠENÍ | REGISTRACE


Co je portál ZEFIS

 

Portál ZEFIS je elektronický konzultant, který vám pomůže najít nedostatky v oblasti informačních systémů a jejich bezpečnosti. Dá vám nejenom doporučení, jaké věci by bylo vhodné zlepšit, ale také vám ukáže, zda a v jaké míře trpí těmito nedostatky ostatní podobné firmy.

V systému si nejprve popíšete pomocí dotazníků svoji firmu, své informační systémy a procesy.  Systém ZEFIS na základě vašich odpovědí a souvislostí mezi nimi vytvoří přehled základních nedostatků. Nedostatky jsou zobrazeny podle možného dopadu na firmu ve třech pásem rizika - červené, vysoké riziko pro firmu,  oranžové, střední riziko a zelené, nízké riziko.

Systém vám zároveň dává doporučení, jak které nedostatky obecně lze odstranit, a ukazuje vám u každého nedostatku srovnání, jak vypadá situace u srovnatelných firem, abyste si mohli udělat představu, zda jde o nedostatek běžný, nebo naopak.

 

Přehled zjištěných nedostatků a doporučení

 

Portál ZEFIS dělí nedostatky do sedmi oblastí. První skupinu tvoří technika, hardware. Správná technika je takové, která umožňuje abychom na ní mohli realizovat naše systémy a programy, aby byla dostatečně rychlá a spolehlivá. Druhá skupina, programy, software se zaměřuje na  informační systémy a programy, které používáme k ve firmě. Prvním úkolem informačního systému je doručovat správnou informaci, na správné místo a ve správný čas, a druhou, možná ještě důležitější, je pomáhat pracovníkům v jejich práci - šetřit pracnost. Tyto dvě osy jsou silně provázané, kdy jako primární bereme oblast programů, a techniku jako nástroj pro jejich realizaci. Dále zkoumáme skupinu pracovníků, tedy jejich schopnost pracovat podle pravidel, bez zbytečných chyb, data, zda jsou bezpečně uložena, dostatečně chráněná, kompletní. V oblasti týkající se zákazníků zkoumáme, zda systémy, které se jich týkají, nebo s nimi pracují, vyhovují jejich potřebám a zájmu, zda jsou osobní data chráněna podle požadavků GDPR. Velmi významnou skupinou, jsou pravidla, orgware. Pravidla, směrnice, pracovní postupy určují, jak mají být činnosti správně prováděny. Zjišťujeme, zda existují a hlavně zda jsou dodržována a kontrolována. Poslední skupina, provoz, ověřuje, zda mají pracovníci zajištěnu podporu, zda dodržují pravidla, a na jaké problémy při své práci naráží.

 

 

Po otevřeni nedostatku vidíte jeho popis, a výsledky relevantních otázek, jak jste vy, či respondenti vaší firmy na tyto otázky odpovídali. Vaše odpovědi můžete porovnat s odpověďmi respondentů ostatních firem, a to buď ze všech firem, které máme v systému, nebo firem srovnatelné velikost a odvětví jako je vaše. U otázky je také vždy jedno či více doporučení, jak tento zjištěný problém odstranit.

 

Detail zjištěného nedostatku

 

 

Efektivita a efektivnost

 

Pojem efektivita, účinnost, je poměr přínosů k nákladům. U informačních systémů se zjišťuje velmi obtížně, protože kromě vyčíslitelných přínosů, jako je úspora pracnosti, dává informační systém i nevyčíslitelné, nebo obtížně vyčíslitelné nepřímé přínosy, například správné rozhodnutí manažera, protože ze systému dostal správnou informaci ve správný čas. Pokud bychom se pokoušeli zjišťovat účinnost, znamenalo by to nejenom velmi pracný a dlouhý výpočet, ale také bychom potřebovali velké množství citlivých, povětšinou finančních dat. Proto efektivitu portál ZEFIS nezkoumá.

Pojem efektivnost, nebo také účelnost či smysluplnost, představuje stupeň dosažení stanoveného cíle.  Cílem v našem případě jsou správně vybrané, nastavené a provozované informační systémy a procesy firmy, bez nedostatků a chyb. Efektivnost ideální firmy a jejich informačních systémů je potom 100%, což ovšem v reálném životě není časté. 

Na grafu, který se zobrazuje u celkových výsledků, vidíte odhad efektivnosti jednotlivých oblastí. Nejmenší hodnota  potom udává celkovou efektivnost užití informačních systémů ve vaší firmě. Cílem by mělo být usilovat o vyvážené řešení, kdy všechny oblasti by měly mít přibližně stejnou hodnotu efektivnosti. Takové řešení má nejmenší náklady při nejvyšší účinnosti.  

Na grafu je také vidět celková hodnota efektivnosti ostatních firem, je tedy možno porovnat vaše výsledky s okolím. Tyto hodnoty se neustále přepočítávají, takže se v čase zpřesňují podle počtu dat v databázi znalostí.

 

 

Bezpečnost

 

Bezpečnost nemůže být řešena pouze pro informační systém, ale vždy pro celou firmu, včetně všech procesů a systémů. ZEFIS vám zobrazuje dosaženou úroveň bezpečnosti podle nalezených nedostatků v jednotlivých oblastech. Stejně jako u efektivnosti platí, že celková bezpečnost je dána nejslabším článkem

V grafu vidíte úroveň dosažené bezpečnosti, ke srovnání i hodnotu ostatních firem.

 


Tyto stránky používají pouze nezbytné Funkční cookies, nutné k činnosti stránek, ke kterým není třeba aktivní souhlas návštěvníka. Bližší informace najdete zde
Pokud potřebujete poradit, využijte živý chat podpory vpravo dole na stránce. Rádi vám poradíme či pomůžeme.